Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”, “Overeenkomst”) zijn een overeenkomst tussen Datingplaats.nl (“Datingplaats.nl”, “ons”, “wij” of “onze”) en u (“Gebruiker”, “u” of “uw “). Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website Datingplaats.nl en alle producten of services daarvan (gezamenlijk “Website” of “Diensten”).

Accounts en lidmaatschap

Als u een account op de Website aanmaakt, bent u verantwoordelijk voor het behoud van de beveiliging van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het account plaatsvinden en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We kunnen nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en onze Services kunt gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of van andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van u, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen of omissies. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze Overeenkomst heeft geschonden of dat uw gedrag of inhoud de reputatie en goodwill zou schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Gebruiker inhoud

Wij bezitten geen gegevens, informatie of materiaal (“Inhoud”) dat u op de Website plaatst tijdens het gebruik van de Service. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, legaliteit, betrouwbaarheid, geschiktheid en eigendom van intellectueel eigendom of het recht op gebruik van alle ingezonden inhoud. We kunnen inhoud van de Website die door ons is aangemaakt of gemaakt met behulp van onze Services, controleren en beoordelen. Tenzij u dit uitdrukkelijk toestaat, verleent uw gebruik van de website ons niet de licentie om de door u gecreëerde inhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te verspreiden of opgeslagen in uw gebruikersaccount voor commerciële doeleinden, marketing of soortgelijke doeleinden. Maar u verleent ons toestemming om de Inhoud van uw gebruikersaccount uitsluitend te openen, te kopiëren, te verspreiden, op te slaan, te verzenden, opnieuw in te stellen, weer te geven en uit te voeren, zoals vereist voor het leveren van de Services aan u. Zonder deze verklaringen of garanties te beperken, hebben wij het recht, maar niet de plicht, om, naar eigen goeddunken, Inhoud te weigeren of te verwijderen die naar onze redelijke mening in strijd is met ons beleid of op enigerlei wijze schadelijk is of aanstootgevend.

Facturatie en betalingen

U betaalt alle vergoedingen of toeslagen op uw account in overeenstemming met de vergoedingen, toeslagen en factureringsvoorwaarden die van kracht waren op het moment dat een vergoeding of heffing verschuldigd en betaalbaar is. Als, naar ons oordeel, uw aankoop een transactie met een hoog risico vormt, zullen we van u verlangen dat u ons een kopie van uw geldige door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto verstrekt, en mogelijk een kopie van een recent bankafschrift voor de gebruikte creditcard of betaalpas voor de aankoop. We behouden ons het recht voor om producten en productprijzen op elk moment te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder hetzelfde klantenaccount zijn geplaatst, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst

Nauwkeurigheid van informatie

Af en toe kan er informatie op de Website staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid, aanbiedingen en aanbiedingen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie op de website of een gerelateerde service onnauwkeurig is, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) . Wij verbinden ons niet tot het bijwerken, wijzigen of verduidelijken van informatie op de Website inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum die op de Website wordt toegepast, worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie op de Website of op een gerelateerde Service is gewijzigd of bijgewerkt.

Diensten van derden
Als u besluit services van derden in te schakelen, te gebruiken of te gebruiken, moet u er rekening mee houden dat uw toegang tot en gebruik van dergelijke andere services uitsluitend wordt beheerst door de bepalingen en voorwaarden van dergelijke andere services, en wij onderschrijven niet, zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor en geen verklaringen af ​​te leggen met betrekking tot enig aspect van dergelijke andere diensten, inclusief, zonder beperking, de inhoud ervan of de manier waarop zij omgaan met gegevens (inclusief uw gegevens) of enige interactie tussen u en de aanbieder van dergelijke andere services. U ziet onherroepelijk afstand van enige vordering op Datingplaats met betrekking tot dergelijke andere diensten. Datingplaats is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met uw activering, toegang tot of gebruik van dergelijke andere diensten, of uw vertrouwen op de privacypraktijken, gegevensbeveiligingsprocessen of ander beleid van die andere diensten. Diensten. Mogelijk moet u zich registreren voor of inloggen op dergelijke andere services op hun respectieve websites. Door andere services in te schakelen, staat u uitdrukkelijk toe dat Datingplaats uw gegevens vrijgeeft voor zover nodig om het gebruik of de activering van dergelijke andere services te vergemakkelijken.

Backups

We maken regelmatig back-ups van de website en inhoud en zullen ons best doen om de volledigheid en nauwkeurigheid van deze back-ups te garanderen. In het geval van een hardwarestoring of gegevensverlies zullen we automatisch back-ups herstellen om de impact en downtime te minimaliseren

advertenties

Tijdens het gebruik van de Website kunt u correspondentie aangaan met of deelnemen aan promoties van adverteerders of sponsors die hun goederen of diensten via de Website vertonen. Dergelijke activiteiten en eventuele voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke activiteiten, zijn uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk, verplicht of verantwoordelijk voor dergelijke correspondentie, aankoop of promotie tussen u en een dergelijke derde partij.

Links naar andere websites

Hoewel deze Website kan linken naar andere websites, impliceren we geen direct of indirect enige goedkeuring, vereniging, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij specifiek hierin vermeld. Sommige links op de Website kunnen “affiliate links” zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een artikel koopt, Datingplaats een partnercommissie ontvangt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van en bieden geen garantie voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link van deze website zorgvuldig door te nemen. Uw link naar andere off-site websites is op eigen risico.

Veranderingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of zijn beleid met betrekking tot de Website of Services op elk gewenst moment te wijzigen, effectief vanaf het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen betekent dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Acceptatie van deze voorwaarden

U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de website of haar diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de Website en de bijbehorende Services te gebruiken of te bezoeken.

Contact met ons op

Neem contact met ons op als u vragen over deze overeenkomst hebt Bekijk hier de verhalen van onze tevreden klanten

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 2021-09-07

Datingplaats.nl

#1
5.0 rating
Leveren die oude dating sites tegenwoordig niets meer op?
Dating Site Reviews
5.0 rating
5.0 rating
Leveren die oude dating sites tegenwoordig niets meer op?
4.8 rating
Love is just around the corner, friend.
3.8 rating
Bekijk deze gedetailleerde review om te bepalen of RichMeetBeautiful de juiste optie is voor jou...